26 maart 2021

10:00 - 10:15

Welkom door Inge Diepman en opening van de Industrie- en energietop door Mariëtte Hamer voorzitter SER.

De onderstaande Clusters presenteren gedurende het programma.

Cluster Chemelot
Gert-Jan de Geus, OCI Nitrogen, Frank Kuijpers, SABIC en Loek Radix, Chemelot

Cluster Noord-Nederland
Cas König, Groningen Seaports

Cluster Noordzeekanaalgebied
Hans van den Berg, Tata Steel Nederland

Cluster Rotterdam Moerdijk
Allard Castelein, Port of Rotterdam

Cluster Zeeland
Anton van Beek, DowEurope

Cluster Zes
Miklas Dronkers, VNP en Crown van Gelder

10:15 - 10:40

Sleutelspelers uit de industrie doen een aanbod aan Nederland en bieden een concreet perspectief voor een transitie die op duurzame wijze economische groei, werkgelegenheid en innovatie combineert. 

In dialoog met:
Anton van Beek, DowEurope
Hans van den Berg, Tata steel Nederland
Marjan van Loon, Shell Nederland
Dimitri de Vreeze, Koninklijke DSM 

10:40 - 11:10

Toonaangevende industrieën presenteren innovaties die verduurzaming en verdienvermogen van Nederland illustreren. 

Hans de Jong, Phillips Benelux
Ambitie om wereldwijd de implementatie van de circular economy te versnellen.

Margrethe Jonkman, Friesland Campina
Duurzaamheid in de keten; van gras tot glas.

Mark Vester, SABIC
Inzetten van afval voor circulaire plasticproductie. 

Marcel Wubbolts, Corbion
Agro-bouwstenen voor duurzame chemie.

Marjan van Loon, Shell Nederland
NorthH2: Duurzame stroom- en waterstofproductie op industriële schaal. 

11:10 - 11:15

Korte pauze

11:15 - 11:40

De netwerkbedrijven reflecteren op het aanbod in termen van keuze en consequenties voor een nieuw geintegreerd energie-hoofdinfrastructuur die de transitie faciliteert en de kansen die dat biedt op internationaal niveau. 

In dialoog met:
Manon van Beek, TenneT
Han Fennema, Gasunie
Marc van der Linden, Stedin Groep 

11:40 - 12:00

Kansen en uitdagingen voor innovatie, technologiesprongen, kennisontwikkeling, scholing en werk. 

In dialoog met:
Louise Fresco, WUR
Tim van der Hagen, TU Delft
Roel Berghuis, FNV 

12:00 - 12:15

Het gemeenschappelijke doel van de verduurzaming en het vergroten van het verdienvermogen voor de brede welvaartsontwikkeling.
Ingrid Thijssen, VNO-NCW

12:15 - 12:25

Reflectie en reacties van de sleutelspelers uit de industrie. 

In dialoog met:
Anton van Beek, DowEurope
Hans van den Berg, Tata Steel Nederland
Marjan van Loon, Shell Nederland
Dimitri de Vreeze, Koninklijke DSM

12:25 - 12:30

Gezamenlijke overhandiging van het AANBOD aan Nederland aan Gert-Jan Buitendijk, Secretaris-generaal Ministerie van Algemene Zaken en Lidewijde Ongering, Secretaris-generaal van Ministerie Economische Zaken en Klimaat met het verzoek dit naar de kabinetsformatie door te geleiden.