Industrie- en energietop

 

Welke kansen liggen er voor de industrie om een klimaatneutrale, circulaire economie te realiseren? Hoe werken we samen? Welke investeringsbeslissingen zijn er nu nodig die over dertig jaar nog effectief zijn? Hoe kunnen we tegelijk verduurzamen en het verdienvermogen van Nederland vergroten? 

Op 26 maart presenteert de industrie tijdens de Industrie- en energietop haar Aanbod aan Nederland bij de SER. Graag nodigen wij u uit voor de online Industrie- en energietop vrijdag 26 maart van 10:00 – 12:30 uur.  

Meld u nu aan. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Programma
Een aantal CEO’s van grote industriële bedrijven in Nederland  presenteert het Aanbod aan Nederland. Vervolgens schetsen innovatieve ondernemingen de weg naar verduurzaming. Wat is er nodig om innovatie te stimuleren en welke initiatieven zijn er uit de praktijk om bijvoorbeeld de keten te verduurzamen?. Beslissers vanuit de zes industriële clusters vertellen over de koplopersplannen en zij onderbouwen hoe belangrijk regionale samenwerking is om doelstellingen te realiseren.

De CEO’s van TenneT, Gasunie en Stedin Groep reflecteren op keuzes en consequenties voor een nieuwe geïntegreerde energie-hoofdinfrastructuur en geven een update van hun scenariostudie II3050. Wetenschappers en lange-termijndenkers adresseren de kansen voor technologiesprongen en kennisontwikkeling. En de leiders van onder andere VNO-NCW, de SER en de FNV geven aan hoe samenwerking mogelijkheden biedt om het verdienvermogen, de werkgelegenheid en de concurrentiepositie te vergroten. Tot slot overhandigt Carolien Gehrels, namens het Uitvoeringsoverleg Industrie, het Aanbod aan Nederland aan Gert-Jan Buitendijk, Secretaris-generaal Ministerie van Algemene Zaken en Lidewijde Ongering, Secretaris-generaal  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat met het verzoek dit naar de kabinetsformatie door te geleiden. 

Onder begeleiding van Inge Diepman komen onder andere aan het woord: Anton van Beek (DowEurope), Manon van Beek (TenneT), Hans van den Berg (Tata Steel Nederland), Roel Berghuis (FNV), Allard Castelein (Port of Rotterdam), Miklas Dronkers (VNP en CrownVanGelder), Han Fennema (Gasunie), Louise Fresco (WUR), Carolien Gehrels (Uitvoeringsoverleg Industrie en Arcadis), Gert-Jan de Geus (OCI Nitrogen), Tim van der Hagen (TU Delft), Mariëtte Hamer (SER), Hans de Jong (Philips Benelux), Margrethe Jonkman (FrieslandCampina), Cas König (Groningen Seaports), Frank Kuijpers (Sabic), Marc van der Linden (Stedin Groep), Marjan van Loon (Shell Nederland), Loek Radix (Chemelot), Ingrid Thijssen (VNO-NCW), Mark Vester (SABIC), Dimitri de Vreeze (Koninklijke DSM) en Marcel Wubbolts (Corbion).

Na aanmelding ontvangt u tijdig een link om virtueel deel te nemen. Voelt u zich vrij deze uitnodiging te delen met collega’s of geïnteresseerden en op voorhand excuses als u deze dubbel ontvangt (we werken met vele organisaties samen). Wij hopen u virtueel te mogen verwelkomen op 26 maart.

Met vriendelijke groeten,
Carolien Gehrels (Uitvoeringsoverleg Industrie), Hans Grünfeld (VEMW), Mariëtte Hamer (SER), Dick Weiffenbach (Netbeheer Nederland).