Deze site is een initiatief van de Nederlandse industrie.

Industriecluster Noord-Nederland volop aan het verduurzamen

Industriebedrijven zijn volop aan de slag met het behalen van de klimaatdoelen. In de industrie hebben alle zes de grote industriële clusters en de daaronder vallende (ETS) bedrijven ambitieuze plannen gemaakt om CO2 te reduceren. Van de papier-, glas-, bouwmaterialen, voedingsmiddelen- tot de metaal- en chemische industrie. Op alle fronten is men bezig te verduurzamen.

 

 

Met ‘n groene ladder reizen we komende maanden langs alle 6 industriële clusters om de voortgang in beeld te brengen. We beginnen in Noord-Nederland. Aan het woord Cas König (Groningen Seaports), Tom van Aken (Avantium) en Maarten van Dijk (Skynrg).

Industriecluster Noord-Nederland volop aan het verduurzamen