Deze site is een initiatief van de Nederlandse industrie.

Open brief in de landelijke kranten over vergroenen van industrie

Vandaag schrijven ruim 300 industriële bedrijven en branches een open brief in het AD, de Volkskrant en online media over wat zij doen om te vergroenen. Hieronder de integrale tekst van de open brief.

En kijk hier voor de video’s van wat wij doen en wat er bij deze operatie komt kijken. Of lees onze inspiratiebrochure Energietransitie in Versnelling


Beste lezer,

De komende jaren zijn cruciaal om onze aarde leefbaar te houden. Daarom zijn wij, bedrijven die veel CO2 uitstoten, hard bezig om drastisch te vergroenen. Zo nemen wij onze verantwoordelijkheid en kunnen we als land uitgroeien tot groene koploper met een innovatieve maakindustrie als motor van onze economie.

Wij maken producten waar Nederlanders niet zonder kunnen. Van je yoghurt en de verpakking daarvan, de metalen voor je elektrische apparaten, tot de ingrediënten van je medicijnen en het isolatiemateriaal en de bakstenen voor onze huizen. Dat willen we ook voor komende generaties blijven doen. Daarom werken wij hard aan een schone toekomst en bouwen wij onze fabrieken om.

Er lopen al veel projecten in het hele land. Zo werken we in Zeeland, Brabant en Zuid-Limburg aan de recycling van plastic, groen staal uit de IJmond, in Rotterdam en Delfzijl aan biobrandstoffen en waterstof, tot aan duurzaam papier en glas verspreid over het land. Met onze plannen halen we als industrie zeker 55% CO2-reductie in 2030 (doel van het kabinet) en waarschijnlijk meer. Het volgende doel is klimaatneutraal worden.

Deze hele operatie is te vergelijken met onze Deltawerken. Het is complex en helaas niet morgen geregeld. Met de overheid werken we aan afspraken om alles in goede banen te leiden. Zo is ontzettend veel nieuwe energie-infrastructuur nodig (bijv. zwaardere elektriciteitskabels, leidingen voor duurzame waterstof en ruimte voor CO2-opslag op de Noordzee), vergunningen en natuurlijk voldoende aanbod van groene elektriciteit en waterstof. Dat moet allemaal tegelijk, terwijl we ook gewoon door werken om iedereen te kunnen blijven beleveren.

Om deze omslag te realiseren, hebben we komende jaren stabiel overheidsbeleid nodig. Het tussentijds veranderen van de spelregels, zoals het aanpassen en/of intrekken van wat sommigen ‘fossiele subsidies’ zijn gaan noemen, helpt Nederland daarbij niet. Het zet groene investeringsplannen op losse schroeven én het pakt slechter uit voor het wereldwijde klimaatprobleem. De bestaande spelregels met een CO2-heffing en het Europese systeem van emissiehandel zorgen bovendien al dat we alles doen om onze klimaatplannen waar te maken.

Juist in Nederland hebben we de kennis, kunde, kapitaal en innovatie voor een snelle vergroening. Met elkaar moeten we de echte obstakels voor vergroening aanpakken. Graag blijven we in gesprek. Alleen samen kunnen we Nederland op voorsprong zetten!

 

Open brief in de landelijke kranten over vergroenen van industrie