Deze site is een initiatief van de Nederlandse industrie.

Quickscan geeft weer waar industrie staat met verduurzamen

Om een beeld te krijgen van wat de 6 grootste Nederlandse industrieclusters doen om de klimaatdoelen te halen deden we begin dit jaar een enquête onder industriebedrijven. Daarmee brengen we in beeld hoe ver bedrijven zijn met hun klimaatbeleid richting 2030 en 2050. Ook laten we zien welke belemmeringen zij ervaren voor hun transitie. De doelgroep bestond uit ETS-bedrijven en leden van industriebranches.

Klimaatplannen zijn er

Uit de quickscan wordt duidelijk dat de klimaatplannen er zijn. Op weg naar 2030 heeft 84% van de industriebedrijven inmiddels een helder en meetbaar doel voor het naar beneden brengen van de CO2-uitstoot. Gemiddeld is dit 55% CO2-reductie. Op weg naar 2050 heeft 62% ook al een reductiedoel (gemiddeld 96%). Meer dan tweederde (68%) van de deelnemers werkt de klimaatdoelen die ze zichzelf hebben opgelegd nu uit naar concrete investeringsplannen. En 19% heeft de noodzakelijke investeringsplannen zelfs al afgerond. De bulk van de bedrijven (66%) verwacht de eerste resultaten van de investeringen komende jaren t/m 2025. 33% verwacht de eerste resultaten in ieder geval richting 2030.

De grootste barrières voor bedrijven

De grootste barrières voor de verduurzaming die de bedrijven in het onderzoek noemen zijn: vertraagde aanleg van nieuwe energie-infrastructuur (67%), trage vergunningverlening (59%), de afhankelijkheid van buitenlandse moederbedrijven voor de investeringsbeslissing (48%), technologie die (nog) niet beschikbaar is (41%), de hoge energieprijzen (34%) en de afhankelijkheid van derden (33%). Ook valt op dat andere landen (zoals de VS met de IRA, maar ook Duitsland) een been bijtrekken ten aanzien van het creëren van zeer aantrekkelijke omstandigheden om juist daar te investeren in verduurzaming. 21% van de ondervraagde bedrijven heeft tot slot moeite om de financiering van duurzame projecten rond te krijgen.

Voortgang verduurzaming

Met het onderzoek ontstaat een eerste beeld van waar de industrie staat met de verduurzaming. Doel is om het onderzoek komende jaren te blijven herhalen om de voortgang te laten zien en monitoren. Zie ook deze reportages voor een indruk van wat er allemaal gebeurt in het land.

Quickscan geeft weer waar industrie staat met verduurzamen