Deze site is een initiatief van de Nederlandse industrie.

Waar sta jij op de groene ladder?

Industriebedrijven zijn volop aan de slag met het behalen van de klimaatdoelen. In de industrie hebben alle 6 grote industriële clusters en de daaronder vallende (ETS) bedrijven ambitieuze plannen gemaakt om CO2 te reduceren. Met een groene ladder reizen we begin 2023 langs de clusters om de voortgang in beeld te brengen.

Noord-Nederland

Waar staat Industriecluster Noord-Nederland op de groene ladder? Aan het woord Cas König (Groningen Seaports), Tom van Aken (Avantum) en Maarten van Dijk (Skynrg).

Chemelot

Hoe ver zijn de organisaties rondom chemiepark Chemelot geklommen op de groene ladder van duurzaamheid? Aan het woord zijn Loek Radix (Chemelot), Frank Kuijpers (Sabic) en Yvonne Salvino (gemeente Sittard-Geleen).

 

Rotterdam-Moerdijk

Hoe werkt de industrie in het cluster rond Rotterdam aan een klimaatneutrale, circulaire en groene toekomst? Aan het woord komen Jeannette Baljeu (Provincie Zuid-Holland), Victor Van der Chijs (Deltalinqs), Roel Aretz (Shell), Michiel Veldhuizen (Neste).

 

Het zesde cluster

Deze vierde aflevering gaat over het zogeheten zesde cluster. Aan het woord komen Barbara Huneman (voorzitter zesde cluster), Bert Frowijn (Twence), Ben Knapen (DYKA Group). Het zesde cluster omvat circa 150 productielocaties in heel Nederland, gevestigd buiten de grote vijf regionale industriële clusters, die werken aan de klimaattransitie. Van glas-, kunststof-, keramiek-, papier-, tot bijvoorbeeld voedingsmiddelenfabrikanten of chemische bedrijven. Maar ook ondernemingen die zich richten op hergebruik van afval.

 

Zeeland

In de vijfde aflevering kijken we mee in Zeeland / Smart Delta Resources. Wat zijn de grote dilemma’s de komende jaren? Aan het woord komen Michèle Koch (Yara International), Daan Schalck (North Sea Port), Maarten den Dekker (Smart Delta Resources) en André Jurres (VoltH2).

 

Noordzeekanaalgebied

In de zesde en laatste aflevering zijn we in het Noordzeekanaalgebied. Ook in de grootste benzinehaven van de wereld worden fossiele brandstoffen vervangen door duurzame. Bij dit gebied horen Amsterdam, IJmuiden en de Zaanstreek. Aan het woord komen Erik Rietkerk (Argent Energy), Ramon Ernst (EVOS) en Ingrid Post (Programmabureau Noordzeekanaalgebied).