Deze site is een initiatief van de Nederlandse industrie.

Meer weten

Hier vindt u rapporten, factsheets en achtergronden over verduurzaming in de industrie.

Recente rapporten, brieven en links over de industrie

  • Programma Verduurzaming Industrie – pagina met heel veel informatie voor met name experts over alles waar in de industrie aan wordt gewerkt tav de verduurzaming.
  • Voor de energietransitie in de industrie is veel nieuwe infrastructuur nodig. Van waterstofnetwerken, zwaardere elektriciteitsnetten tot CO2-opslag. Lees er alles over in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) van het Ministerie van EZK.
  • Het Nationaal Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI) vervult de rol van regievoerder van het MIEK. Het PIDI richt zicht vooral op die onderwerpen, beleidskwesties en uitwerkingsvragen die het realiseren van de projecten in de weg staan of juist kunnen versnellen.
  • Kijk hier wat er over de industrie staat in het Klimaatakkoord.
  • Wind op zee. Voor o.a. de groene productie van groene waterstof en meer groene elektriciteit wordt gewerkt aan extra windparken op zee. Lees hier de laatste stand van zaken.
  • Met grote uitstoters worden maatwerkafspraken gemaakt over de verduurzaming. Zie o.a. de afspraken in het Coalitieakkoord en zie hier de laatste kamerbrief hierover.
  • Er wordt gewerkt aan een nieuwe waterstofinfrastructuur. Bekijk de plannen.
  • Meer weten hoe er gewerkt is afgelopen jaren aan energiebesparing in de industrie? Zie de brief Meerjarenafspraak energiebesparing.

Podcasts en video's

Podcast

Deltalinqs Diepgang

Bart Leenders (vice president global production Neste), over circulariteit en renewables.

Youtubekanaal

Smart Delta Resources

Duurzame en circulaire crossborder-oplossingen in de industrie in de Schelde-Deltaregio.