Deze site is een initiatief van de Nederlandse industrie.

Over ons

Deze website over klimaat en industrie is een initiatief van alle deelnemers aan het zogeheten ETS-overleg van VNO-NCW en MKB-Nederland. In dit overleg komen de belangrijkste brancheverenigingen en bedrijven die in Nederland onder het Europees emissiehandelssysteem vallen bijeen. Doel is gezamenlijk overleg over de verduurzamingsopgave waar de industrie voor staat en de kansen en dilemma’s die daarbij om de hoek komen kijken.

U vindt op deze website nieuws, reacties en een overzicht van (nieuwe) projecten om te verduurzamen. Dit met als doel inzicht te geven in wat de brede industrie (van bakstenen en papier tot voeding, chemie en staal) in Nederland allemaal doet op het terrein van klimaatbeleid en wat ze van actuele ontwikkelingen vinden. Daarnaast vindt u hier relevante events en informatie uit alle takken van de industrie waar het gaat om de verduurzamingsopgave. Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Voor specifieke standpunten van de initiatiefnemers van deze site kunt u het beste op hun website kijken. Voor vragen kunt u e-mailen met: Katja Lamers