Deze site is een initiatief van de Nederlandse industrie.

Bestanddelen autobanden circulair benut door Black Bear Carbon

Per jaar worden wereldwijd anderhalf miljard autobanden verbruikt. Black Bear Carbon ontwikkelde een technologie waarmee carbon black uit de banden wordt gehaald en opnieuw wordt gebruikt.

Carbon black, zwarte koolstof dat vroeger ook wel ‘zwartsel’ werd genoemd, wordt voor het grootste deel gebruikt in autobanden, maar een kleiner deel zit ook in niet-rubber-toepassingen zoals inkt en coatings. CEO Victor Vreeken van Black Bear Carbon “Wij hebben een technologie ontwikkeld om autobanden terug te brengen naar grondstoffen die de waardeketen weer in kunnen. We maken uit die banden nu drie producten. Allereerst gas, dat kun je verbranden en verwaarden naar elektriciteit en warmte. Daarnaast olie die gebruikt kan worden als scheepvaartbrandstof, maar ook als voeding voor raffinaderijen en naftakrakers. En als laatste, ons hoofdproduct: carbon black.”

Nieuwe fabriek
Inmiddels is de vraag naar de herwonnen grondstoffen zo groot dat Black Bear Carbon een nieuwe, grote fabriek op het Chemelot-terrein gaat neerzetten. Begin 2023 start de bouw, eind 2024, begin 2025 is de start van de productie voorzien. Daar wordt op jaarbasis twaalf duizend ton carbon black geproduceerd, terwijl de vraag naar de grondstof wereldwijd veertien miljoen ton is. Volop groeipotentieel dus, zegt CFO Geert Glimmerveen: “We zouden op termijn wel vierhonderd nieuwe fabrieken kunnen bouwen. Natuurlijk droom je daar weleens van, maar laten we dan eerst maar eens beginnen met veertig fabrieken, dat zou al heel mooi zijn. De vraag is enorm en de interesse komt vanuit de hele wereld.”