Deze site is een initiatief van de Nederlandse industrie.

CO2-opslag in de Rotterdamse haven

Voor het verminderen van de CO2-uitstoot zijn grote stappen nodig, die tijd vragen. CCS, afvang en opslag van CO2, biedt hierbij uitkomst, omdat meteen grote stappen mogelijk zijn in het verminderen van de CO2-uitstoot. Zo gaat Porthos vanaf 2024 tien procent van de totale uitstoot in het Rotterdamse havengebied opslaan in een leeg gasveld onder de Noordzee.

“De industrie kan niet op korte termijn overschakelen op productieprocessen die niet of nauwelijks CO2 uitstoten”, zegt Sjaak Poppe, woordvoerder van Porthos (Port of Rotterdam CO2 Transport Hub and Offshore Storage). Binnen dit project gaan Shell, ExxonMobil, Air Liquide en Air Products vanaf 2024 jaarlijks 2,5 miljoen ton CO2 afvangen. Een groot deel van de af te vangen uitstoot ontstaat bij de productie van grijze waterstof – dat daardoor verandert in blauwe waterstof.