Deze site is een initiatief van de Nederlandse industrie.

Papierfabriek Doetinchem: van afvalwater naar duurzame energie

Papierfabriek Doetinchem, Waterstromen en Waterschap Rijn en IJssel wekken biogas op uit restwater van de papierfabriek. Daarvoor werd een biogasinstallatie bij de waterzuiveringsinstallatie in Etten gebouwd, die pas in gebruik is genomen. Daarmee kost de waterzuivering geen energie, maar levert energie op.

Het restwater van de papierfabriek is ongeveer 35 graden. Dat is warm voor restwater, maar  ideaal voor het produceren van biogas. Het biogas wordt door de papierfabriek gebruikt in de stoomketels, ter vervanging van aardgas. Deze duurzame behandeling levert een besparing op van 2300 ton CO2 per jaar; het equivalent van het aardgasverbruik van duizend huishoudens per jaar. Het is de intentie om de biogasproductie op de locatie Etten in de toekomst uit te breiden. Ook willen de partijen biogas opwerken naar groen gas, zodat dit beschikbaar wordt voor huishoudens in de gemeente Doetinchem als alternatief voor aardgas.