Deze site is een initiatief van de Nederlandse industrie.

Ingrijpende verduurzaming Dow-locatie Terneuzen met bestaande en nieuwe techniek

Dow is met een Multi Generation Plan (MGP) op weg om van de locatie in Terneuzen een rolmodel te maken voor de wereldwijde transitie om het doel van CO2-neutraliteit in 2050 te bereiken. Dat gebeurt door een combinatie van bestaande en nieuwe technologieën.

De verduurzaming vindt plaats in drie fases, ofwel ‘generaties’. De eerste generatie bestaat onder andere uit het bouwen van een waterstoffabriek. Daarin komen de toepassing van waterstof en CCS bij elkaar. In de tweede generatie worden de gasturbines vervangen. Voor de derde generatie is gekozen voor het toepassen van een nieuwe technologie die op dit moment nog niet bestaat: elektrisch kraken. Wetenschappers en techneuten zijn druk bezig met het ontwikkelen van deze complexe technologie, waarmee we de CO2-uitstoot kunnen terugbrengen naar nul.

Wat levert het op?
Het reductiepotentieel van het MGP staat gelijk aan 7% van de totale industriedoelstelling zoals opgenomen in het Klimaatakkoord van 2030. Tegelijkertijd biedt het MGP ook een belangrijke doorkijk naar klimaatneutraliteit in 2050 door het onderzoeken van ‘groundbreaking’ technologieën zoals elektrisch kraken en hergebruik van CO2. Ook kan het MGP bijdragen aan werkgelegenheid. Alleen al bij Dow, de grootste werkgever van Zeeland, en toeleveranciers komen er 10% extra groene banen bij (300-400 vaste banen).