Deze site is een initiatief van de Nederlandse industrie.

Projecten

Hoe de industrie werkt aan verduurzaming

Nederland kent feitelijk zes grote industriële clusters: het gebied rond Rotterdam-Moerdijk, een groot industrieel cluster in Noord-Nederland, het gebied rond het Noordzeekanaal, het grote industriële cluster in Zeeland/West-Brabant, Chemelot in Limburg en het zogeheten zesde Cluster (met daarin o.a. voedingsbedrijven, papierfabrieken en steenfabrikanten). Op de pagina Meer weten? vindt u de links naar de plannen van deze industriële clusters en hoe zij verduurzamen. Dat gebeurt grofweg langs vijf routes waarbij ze vaak van meerdere opties gebruik maken:

  1. De inzet van klimaatneutrale waterstof (bijv. geproduceerd met windenergie). Daarnaast kan door de inzet van waterstof ook flinke CO2-reductie buiten de industrie worden gerealiseerd.
  2. Elektrificatie van industriële processen. Door over te schakelen op groene stroom in plaats van klassieke brandstoffen is veel winst mogelijk.
  3. Steeds verdere verbetering van de efficiëntie van processen (energiebesparing) én door de benutting van industriële restwarmte bijvoorbeeld voor woonwijken of voor andere bedrijven.
  4. Circulariteit, oftewel hergebruik van grondstoffen én de inzet van biogrondstoffen (bijv. biogas). Door inzet van biogrondstoffen en recyclaat is veel winst te behalen en wordt afval van de één grondstof voor de ander.
  5. Afvang en opslag van CO2 (CCS) is tot slot een ander belangrijk hulpmiddel om de klimaatdoelen in de industrie te halen.

Veel van deze technieken zijn nu vaak nog onrendabel of complex (bijvoorbeeld omdat het over meerdere ketens gaat of nieuwe infrastructuur aangelegd moet worden) waardoor slimme samenwerking met de overheid en andere partners nodig is.

Meer weten over de verduurzamingsplannen van de industrie? Lees dan ons inspiratiemagazine Energietransitie in versnelling.

Enkele voorbeelden uit de praktijk