Deze site is een initiatief van de Nederlandse industrie.

Ontwikkeling van groen waterstof terminal en tankstation in Rotterdam

Het grootste waterstoftankstation in Nederland komt er aan in het Rotterdams havengebied. Dat hebben Airproducts, Schenk Tanktransport en TNO maart 2022 bekend gemaakt. Volgend jaar moet het eerste Rotterdamse groene waterstoftankstation voor vrachtwagens er staan.

Voor dit project wordt samengewerkt met o.a. het Havenbedrijf Rotterdam. In eerste instantie gaat het station drie emissievrije vrachtwagens van Air Products, Schenk en andere early adopters in het Rotterdamse havengebied van waterstof voorzien. Maar een samenwerking met HyTrucks, een internationaal consortium van verschillende partijen, die waterstof in het zwaar wegtransport willen uitrollen, moet verdere uitrol garanderen, zodat waterstof ook in het zware verkeer een vlucht krijgt.

Meer informatie over het project vindt u hier op de website van Airproducts.

Ook een terminal voor waterstof
Air Products timmert trouwens met partners op meerdere fronten aan de weg met waterstof. Zo maakte het juni 2022 bekend met Gunvor samen te werken aan een groene waterstof-importterminal in Rotterdam. Hiermee spelen ze in op de toenemende vraag naar groene energiebronnen om de klimaatdoelstellingen te halen en energiebronnen te diversifiëren. De nieuwe importterminal zal naar verwachting in 2026 de eerste groene waterstof leveren aan Nederland. Groene waterstof is essentieel voor de energietransitie. Het heeft een aanzienlijk potentieel in het verduurzamen van lastig te decarboniseren sectoren zoals zwaar transport en industrie. Voor de productie van groene waterstof is een grote hoeveelheid hernieuwbare energie nodig waarvan het onwaarschijnlijk is dat de Europese Unie (EU) deze hoeveelheden lokaal kan produceren. Hierdoor is de grootschalige invoer van groene waterstof hard nodig om de Europese “Fit for 55” en “REPowerEU” doelstellingen voor hernieuwbare energie te behalen. Met dit project kan Nederland een vooraanstaande bijdrage leveren aan deze Europese doelstellingen.

Meer weten over de overeenkomst? Kijk hier.